DATEV - AUDIT ROA (CZ) V této kategorii není žádné zboží.

292-category.jpg


- Auditorská dokumentace pro rizikově orientovaný audit

- Speciální sada vzorových dokumentů k programu DATEV - AUDIT

- Stanovení rizik zakázky, plánování auditu, testy spolehlivosti, analytické testy 

- Vytvořeno v souladu s ISA ve spolupráci s renomovamými odborníkyHlavní výhody produktu

  • Auditorská dokumentace respektující jednotlivé procesy auditu - tj. přijetí zakázky, poznání klienta, stanovení rizik zakázky, plánování auditu, testy spolehlivosti, analytické testy, závěrečné dokumenty.
  • Předem nadefinovaná kompletní struktura dokumentů a celého spisu (dokumenty jsou vzájemně mezi sebou provázané a jednotlivé kroky auditorských procedur na sebe navazují).
  • Orientace na poznání klienta, stanovení a výpočet rizik – tj. riziko zakázky – přirozené riziko – kontrolní riziko – obecné zjišťovací riziko.
  • Pro systém stanovení ohodnocení rizika jednotlivých oblastí auditu je možné použít 3-stupňovou škálu (nízké/střední/vysoké) rizika v kombinaci s váhou (v rozsahu 1 - 3) nebo 10ti stupňovou škálu hodnocení rizik.
  • Nadefinované výpočty rizik, hladiny významnosti, analýzy, křížové vazby v dokumentech pro analytické testy.
  • Sestavení rozpočtu a plánu auditu.

Přehled dokumentů

V následující tabulce, která je ke stažení, je uveden kompletní přehled dokumentů, které obsahují vzorové předlohy pro Rizikově orientovaný audit.

Přehled dokumentů - Speciální auditorská dokumentace (PDF, 166 kB)

HW a SW požadavky

Pro snadné a bezchybné užívání našich softwarových produktů je důležité splnit požadavky na hardwarové a softwarové vybavení. V níže uvedeném dokumentu jsou tyto požadavky blíže popsány.

Technické předpoklady pro instalaci programů (PDF, 197 kB)

Všeobecné obch. podmínky a ceník


V případě zájmu o naše produkty se, prosím, seznamte s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti DATEV eG, odštěpný závod pro poskytování práva k užívání software a služeb pro daňové poradenství a audity.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2023 (PDF, 258 kB)


Aktuální ceník k programům DATEV CZ (PDF, 165 kB)