Publikace V této kategorii není žádné zboží.

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

TabulkyCZ_2022.jpg

 • Užitečné zákony, tabulky a informace "do kapsy"
 • Více jak 400 stran informací v přehledné podobě za cenu        350 Kč/ks
 • Cena pro členy KDP ČR a KA ČR - 280 Kč/ks
 • Každoročně aktualizováno

 • Aktuálně máme na skladě Tabulky 2022 pro:
  Českou republiku

Objednávky zasílejte na: info@datev.czKomu je publikace určena?

 - Podnikajícím osobám, které řídí firmy nebo provádějí kontrolní činnost. Dále pak účetním, auditorům, daňovým poradcům a všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům především z daňové a účetní oblasti.

Co v publikaci naleznete?

 • Sazby a číselné údaje potřebné ke stanovení výše daňové povinnosti, a to ze všech daňových oblastí (sazby, zálohy, slevy, daňová zvýhodnění, nezdanitelné části, apod.).
 • Odpisové skupiny a minimální doba odpisování, termíny, které je třeba dodržet.
 • Čísla účtů všech finančních a celních úřadů České republiky, souhrn nejdůležitějších správních a soudních poplatků.
 • Sazby stravného v tuzemsku a v zahraničí, cestovních náhrad.
 • Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance i podnikatele.
 • Účetní osnovu pro podnikatele.
 • Postupy a údaje z oblasti sociálního a zdravotního pojištění a nemocenského pojištění.
 • Přehled důchodů a sociálních dávek.
 • Vývoj základních sazeb České národní banky.
 • Adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vrácení vstupní DPH
 • Základní informace o Evropské unii, přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti.
 • Sazby daní v Evropské unii a dalších vybraných státech.

Dostupné tabulky

 • Česká republika - Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022,
 • Slovensko - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2021.
 • Německo - Tabellen und Informationen für den steuerlichen Berater 2021,

TabulkyCZ_2022.jpg           Tabulky 2019_SK.png          Tabulky 2021_DE.png               

Publikace, které máme aktuálně v nabídce Vám při objednávce zašleme poštou (po úhradě zálohové faktury), a to do 10 pracovních dnů.

Objednávka je možná prostřednictvím e-mailu info@datev.cz.
Je třeba vždy uvést doručovací a fakturační adresu (pokud se liší) a případně i IČ a DIČ.


K ceně publikace účtujeme manipulační poplatek (cena bez DPH):

 • v rámci České republiky - doporučeně od 90 Kč
 • v rámci České republiky - obyčejně od 50 Kč
Odborný slovník pro účetnictví, výkazy a DPH

 • Česko - německý, německo - český
 • Určen daňovým poradcům, auditorům, překladatelům, ekonomickým pracovníkům a jejich kolegům

1245-730-large.jpg

170 stran odborných pojmů

současně i mluvnická pomůcka

vhodné pro daňové poradce, auditory a účetní

sleva pro členy KDP ČR a KA ČR

Cena 430,00 Kč

Cena pro SK klienty: 16,60 EUR


K obsahu


Cílem tohoto slovníku je na více než 170 stranách usnadnit komuni­kaci s německy mluvícími klienty a zároveň odbourat zažité předsudky doslovných, umělých – a tedy pro německy hovořící osoby nesrozumitel­ných – překladů odbor­ných termínů. Ter­míny, jež slovník nabízí, nejsou doslovným přepisem výrazů do ci­zího jazyka, ale pře­kladem obsahu. I tento způsob překladu má svá úskalí, oblasti účetnictví a daní jsou v českých a němec­kých zákonech defino­vány odlišně, jejich základní obsah je však v obou státech vět­šinou shodný.

Jeden pří­klad z mnoha: Ma­ximální pořizovací cena drobného majetku i výše, do které lze tento majetek účtovat do nákladů, je v ČR i SRN odlišná, základní charakteristika drobného majetku – maje­tek, který lze dle rozhodnutí účetní jednotky zaúčtovat do nákladů či vy­kázat jako maje­tek – je však v obou státech totožná. Ně­mecký termín geringwertige Wirtschaftsgü­ter je tedy pro německého mluvčího srozumitelný, protože si pod tímto výrazem dokáže představit, o jaký typ ma­jetku se jedná.1