MONEY S4 V této kategorii není žádné zboží.

 • Spojuje jednoduchost, univerzálnost a rychlou instalaci s vysokým výkonem a možností přizpůsobit se na míru

 • Intuitivní a snadné ovládání

 • Široká škála velmi nadstandardních funkcí

Základní informace

Základními kameny Money S4 je řada provázaných modulů pro komplexní řízení firmy. Jmenujme například moduly Adresář, Fakturace, Banka, Pokladna, Majetek, Sklady, Mzdy, Objednávky atd. Všechny jsou navzájem propojené a umožňují přebírat a sdílet data. Společnosti podnikající v oborech služeb, obchodu či výroby ocení mimořádně propracovanou logistiku skladů, skladové hospodářství vedené volitelně metodou A i B a účtované metodou FIFO či váženým průměrem.

Money S4 vyniká uživatelským komfortem. Program snadno a intuitivně ovládáte za pomoci klávesových zkratek a několika kliknutí myší. Prostředí je shodné s produkty Microsoft Office, s nimiž datově spolupracuje. Náklady na nasazení systému a zaškolení zaměstnanců jsou minimální a zvýšená efektivita práce přinese další úspory.


Money S4 obsahuje moduly:

ÚČETNICTVÍ
Modul Účetnictví je v Money S4 určený pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných i příspěvkových organizací. Obsahuje všechny povinné účetní knihy. Můžete v něm sledovat veškeré náklady a výnosy přehledně členěné pomocí kontrolingových proměnných na střediska, činnosti a zakázky.

ADRESÁŘ
Propracovaný a dokonale přehledný adresář obchodních kontaktů je jedním z pilířů fungující fi rmy. V podnikání patří k jedné z nejdůležitějších databází, neboť obsahuje skutečně cenná data. Modul Adresář v Money S4 umožňuje velmi efektivní evidenci, správu a vyhledávání všech kontaktů podle libovolných kritérií. Veškeré záznamy můžete upravovat, tisknout a přidávat si k nim své vlastní poznámky.

FAKTURACE
Spolu s účetnictvím a sledováním plateb tvoří fakturace jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. V mnoha případech je spojená s velkým objemem ruční práce. Právě proto je tento modul v Money S4 optimalizován tak, aby umožňoval co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání dokladů a zaručil efektivní práci. Money S4 podporuje rozúčtování a evidenci DPH podle zákonných požadavků a vaši orientaci i kontrolu dat usnadňují vazby na účetnictví a ostatní související doklady. Perfektní vzhled tištěných faktur podpoří image vaší fi rmy.

PERSONALISTIKA A MZDY
Náklady na lidské zdroje patří často mezi největší výdaje společnosti, a proto Money S4 obsahuje velmi propracovaný modul pro řešení agend souvisejících s personální agendou pro neomezený počet zaměstnanců.

SKLADY A CENÍKY
Skladové moduly v Money S4 patří k nejvíce propracovaným na trhu a vyhoví i společnostem s vysoce strukturovanými sklady, výrobním společnostem či společnostem provozujícím internetové obchody. Modul Ceníky je úzce provázán se Sklady. Umožňuje vytváření libovolného množství různých ceníků, a to na základě struktury katalogu, skladu nebo jiného ceníku. Lze tedy velmi jednoduše vytvořit ceníky pro jednotlivé sklady či skupiny produktů. Ceníky mohou mít omezenou časovou platnost a ceny se dají snadno odvodit z jiného ceníku pouhou změnou výchozí částky – lze si tak velmi snadno dopředu připravit ceny pro zvláštní prodejní akce. Ceníky mohou být vedené v domácí měně i v měnách zahraničních. Každé fi rmě je možné přiřadit jiné ceníky a cenové hladiny a stanovit jí způsob výběru ceny.

OBJEDNÁVKY
Modul Objednávky je určený k podpoře předprodejní fáze obchodu. Je úzce svázaný s moduly Sklady a Fakturace. Pomocí tohoto modulu můžete přehledně evidovat přijaté a vydané objednávky, nabídky a poptávky. Automaticky lze provádět rezervace zboží na skladě a evidovat předpokládaný stav.Další rozšiřující moduly:

 • Účto Plus - rozšiřuje účetnictví o digitální podepisování PDF, datové schránky, souhrnné hlášení, aktivní saldo
 • Sklady Plus - rozšiřuje vlastnosti skladů o funkce, které využijí společnosti se složitějším skladovým hospodářstvím či provozovatelé větších internetových obchodů.
 • Mobile S4 – mobilní klient
 • JetWeb S4 – obchod na internetu
 • Prodejna SQL – pokladní prodej
 • TaxEdit S4 – daňová kancelář
 • Poštmistr – poštovní agenda
 • EKO-KOM
 • XLS import
 • CSW AutomaticCeník

Orientační ceník je k nahlédnutí níže.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem info@datev.cz nebo na telefonu +420 541 428 911.