DATEV - AUDIT OBCE (SK) V této kategorii není žádné zboží.

292-category.jpg


- Audítorská dokumentace pro obce/města/VÚC (SK)

- Speciální sada vzorových dokumentů pro program DATEV - AUDIT

- Samostatná dokumentace, která je určena pro kompletní zpracování auditorské zakázky pro obce, města a VÚC na Slovensku.

- Stanovení rizik zakázky, plánování auditu, testy spolehlivosti, analytické testy 

- Vytvořeno v souladu s ISA a příručkou SKAU.Hlavní výhody produktu

  • Struktura dokumentace pro obce, města a VÚC vychází kompletně z filozofie dokumentace pro SME. Dokumenty jsou také identicky číslovány, liší se pouze v číselné řadě, která je 1xxx.
  • Auditorská dokumentace respektující jednotlivé procesy auditu - tj. přijetí zakázky, poznání klienta, stanovení rizik zakázky, plánování auditu, analytické testy, závěrečné dokumenty.
  • Dokumentace je ve slovenském jazyce.
  • Předem nadefinovaná kompletní struktura dokumentů i celého spisu.
  • Každá informace se v programu zapisuje jednou a přenáší se do dalších dokumentů.
  • Orientace na poznání klienta, stanovení rizik – tj. riziko zakázky – přirozené riziko – kontrolní riziko – detekční riziko.
  • Nadefinované statistiky rizikových oblastí, výpočet hladiny významnosti, křížové vazby v dokumentech pro analytické testy.
  • Sestavení rozpočtu a plánu auditu.

Přehled dokumentů

V následující tabulce, která je ke stažení, je uveden kompletní přehled dokumentů, které obsahují vzorové předlohy pro obce, města a VÚC.

Struktura Audítorskej dokumentácie pre obce/mestá/VÚC (PDF, 266 kB)


HW a SW požadavky

Pro snadné a bezchybné užívání našich softwarových produktů je důležité splnit požadavky na hardwarové a softwarové vybavení. V níže uvedeném dokumentu jsou tyto požadavky blíže popsány.

Technické předpoklady pro instalaci programů (PDF, 197 kB)


Všeobecné obch. podmínky a ceník

V případě zájmu o naše produkty se, prosím, seznamte s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti DATEV eG, odštěpný závod pro poskytování práva k užívání software a služeb pro daňové poradenství a audity, které jsou platné pro klienty ze Slovenské republiky.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2023 (PDF, 258 kB)

Aktuální ceník k programům DATEV SK (PDF, 347 kB)