Upgrade software DATEV pro sezonu 2016/2017

Změny v programech DATEV - AUDIT a DATEV - ROA

- nově je umožněna správa auditorské dokumentace z jednoho centrálního dokumentu, který slouží ke kompletnímu přehledu o aktuálnosti auditoské zakázky
- byly upraveny dokumenty dle aktuální legislativy - především nová struktura výkazů pro rok 2016
- k dispozici je modul DATEV Account Analyzer pro podrobnou analýzu obratové předvahy
- další změny a inovace včetně nové struktury dokumentace naleznete v sekci pro zákazníky (záložka Servis CZ/SK)

Změny v programu DATEV - TAX a DATEV Tax Prepare

- nový přístup ke zpracování dokumentace daňového poradce přes Dokument 310, tzv Centrální dokument - slouží k rekapitulaci již zpracovaných částí a dochází k on-line přepočetu DPPO
- umožněno, aby mohlo více uživatelů současně pracovat na jedné zakázce (dokumentaci DPPO)
- doplněna funkce. Management zakázky - slouží pro evidenci vnitřní komunikace zúčasněných na zakázce
- doplněny nové dokumenty dle aktuální legislativy (např. formulář pro Přehled transakcí se spojenými osobami, ...)
- další změny a inovace včetně nové struktury dokumentace naleznete v sekci pro zákazníky (záložka Servis CZ/SK)

Změny v programech DATEV - BALANCE

- doplnění standardních dat pro zpracování v dalších letech
- aktualizace Přiřazovacích tabulek - struktury výkazů – nově rok 2016
- aktualizace všech sestav v programu v návaznosti na novou strukturu výkazů pro rok 2016
- další přehled změn a vylepšení naleznete v sekci pro zákazníky (záložka Servis CZ/SK)

Více informací Vám rádi poskytneme na tel: +420 541 428 928.