Školení ve spolupráci se Slovenskou komorou auditorů

Ve spolupráci se Slovenskou komorou auditorů pořádáme dvoudenní školení na téma „Elektronické vedenie audítorskej dokumentácie pre malé a stredné podnikateľské subjekty podľa ISA pomocou sofistikovaného softvérového riešenia DATEV-AUDIT complet.“ Školení budou probíhat ve dnech 16.-17.10.2017 v Bratislavě a 13.-14.11.2017 v Banské Bystrici (popř. Košicích).


Program

1. deň školenia:

1. Základná prezentácia SW riešenia DATEV-AUDIT complet
2. Základná orientácia v menu programu
3. Postup pri importe dát – hlavná kniha
4. Práca s dokumentáciou – otvorenie centrálneho dokumentu a vysvetlenie princípu práce s dokumentáciou
5. Postupné preberanie jednotlivých fáz audítorskej zákazky a k nim príslušnej dokumentácie v programe DATEV – AUDIT, t.j. činnosti pred/pri prijatí zákazky, stanovenie rizík zákazky a hladiny významnosti, porozumenie vnútorným kontrolám a plánovanie auditu.
6. Diskusia, otázky, pripomienky.


2. deň školenia:

1. Vykonanie auditu – spracovanie vybranej auditovanej oblasti vrátane prípravy podkladov
na testovanie a výber vzoriek.
2. Vedenie a spracovanie zákazky z pohľadu vedúceho auditu – prehľady, filtre, kontroly.
3. Spracovanie záverečných dokumentov. Príprava a spracovanie opakujúcich sa auditov a trvalých zákaziek.
4. Analýzy dát – hlavná kniha klienta – DATEV Account Analyzer.
5. Ukážka práce s účtovným denníkom, výberom populácie na testovanie a následnú analýzu dát a výber vzoriekpodľa auditorských štatistických metód – väzba na audít. dokumentáciu - moduly DATEV Journal Analyzer, DATEV Sampling.
6. Diskusia, otázky, pripomienky.


Pro více informací kontaktujte Slovenskou komoru auditorů, kde se dozvíte více.