Nové trendy ve vedení elektronického spisu auditora

Společné setkání a diskuse s odborníky z oblasti vedení elektronického spisu auditora

Místo konání:  VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Akademický klub - konferenční část  (nachází se mezi restaurací Akademický klub a rektorským salonkem ve 3NP Italské budovy a je dostupný výtahem, nebo po schodišti u vrátnice z Italské ulice)

Termín konání:  01.10.2019 od 9:00 - 13:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV: 4 hodiny

Průběh setkání: 

1. Uvedení do problematiky, nové trendy a přístupy v auditu - doc.Ing. Vladimír Králíček,CSc., Ing. Michal Šindelář, Ph.D.– katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

2. Představení základních možností a novinek při využívání aplikací DATEV pro vedení auditorské zakázky – zástupci DATEV.cz, s.r.o.

3. Zkušenosti auditorů, aktivních uživatelů software při vedení auditorských zakázek s pomocí software DATEV – auditoři, členové KA ČR.

4. Představení nového programu DATEV na kompletní datové analýzy, který je plánován v nejbližší době k uvedení na český trh (Praktická ukázka jeho možností a využitelností pro auditorské kontroly dat a testování vzorků  – zástupci DATEV eG (bude tlumočeno z němčiny).

5. Společná diskuse nad otázkami zpracování auditu pomocí softwarových nástrojů; zkušenosti, doporučení nebo i přání uživatelů.

Pozvánka: Nové trendy ve vedení elektronického spisu auditora

Přihlášky: www.kacr.cz/kurzy-a-skoleni

Další informace: www.datev.cz