Elektronické zpracování auditorské zakázky, dokumentace a spisu softwarovými nástroji DATEV

Společné setkání a diskuse s odborníky z oblasti vedení elektronického spisu auditora

Lektoři/moderátoři: auditoři KA ČR a zástupci firmy DATEV

Místo konání:  Praha 1, Opletalova 55, Úřad KA ČR

Termín konání:  22.10.2020, 9:00 - 13:00 hod

Počet hodin pro zápočet do KPV: 4 hodiny

Obsah semináře: 

- Seminář bude realizován formou workshopu a diskuze s účastníky na praktických ukázkách při zpracování auditorské zakázky a jejich řešení v software DATEV.

- Představení základních možností a novinek při využívání aplikací DATEV pro vedení auditorské zakázky, např. téma dokumentace při auditu skupiny.

- Ukázka využití aktuálních softwarových nástrojů pro datovou analýzu v rámci auditorských kontrol a testování vzorků. Diskuze nad novou generací softwarového řešení pro kompletní datovou analýzu.

- Zkušenosti auditorů, aktivních uživatelů software při vedení auditorských zakázek s pomocí software DATEV.

- Společná diskuse nad otázkami zpracování auditu pomocí softwarových nástrojů; zkušenosti, doporučení nebo i přání uživatelů.

Cena semináře:  400 Kč vč. DPH (Akce je určena pouze pro členy KA ČR)

Přihlášky: www.kacr.cz/kurzy-a-skoleni