Webinář - Elektronický daňový spis DATEV - TAX

DATEV.cz s.r.o. ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR pořádá on-line formou prezentaci Elektronického daňového spisu – DATEV-TAX

Termín:                             

8. října 2020, 9:00 – 13:00 hodin
4. listopadu 2020, 9:00 – 13:00 hodin

Místo konání:

On-line forma

Přednášející:                   

Ing. Miroslav Mrázek, DP č. 132, partner společnosti PROXY, a.s.
zástupci společnosti DATEV.cz s. r. o.

Obsah:                

Při prezentaci bude předveden praktický příklad postupu při sestavení přiznání DPPO od nahrání obratové předvahy přes dokumentaci veškerých postupů až po export do výsledného formuláře EPO, TaxEdit, atd.

Zároveň budou předvedeny možné kontroly dat, včetně přenosu důležitých dat a informací do následujícího období.

Ukázka možných automatických výstupů pro klienta, ukázka manažerských kontrol při práci v týmu.

Průběžná diskuze nad formalizací postupů a efektivitou práce daňového poradce při sestavení daňového přiznání s využíváním různých softwarových nástrojů.

Cena:                                 

Webinář je pro všechny přihlášené zdarma.

Organizační pokyny:

Případní zájemci se mohou hlásit prostřednictvím online objednávky na www.kdpcr.cz.

Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem.
Všem přihlášeným bude zasláno potvrzení účasti.