Webinár - Uplatňovanie ISA pri vedení audítorského spisu

Slovenská komora auditorov organizuje vzdelávaciu akciu so zameraním na prezentáciu priebehu procesov auditu a vedenia audítorskej dokumentácie s použitím softvérovej podpory DATEV

Termín:  14. 10. 2020, o 9,00 h. (4 h. - započítanie do oblasti ISA a Etika)

Lektori: Ing. Robert Pospíchal, Ing. Hana Papáčková

Hosťujúca lektorka: Ing. Mária Brániková       

Miesto konania:            internet  

Číslo školenia:             8321150     

Účastnícky príspevok: 0 € /zdarma/

Uzávierka prihlášok:   12. 10. 2020

 

Program:

 09,00 – 10,30 h.         

-      školenie bude realizované formou workshopu a praktických ukážok pri spracovaní audítorskej zákazky a ich riešenia

-      prezentácia priebehu procesov auditu a vedenia audítorskej dokumentácie

-      prezentácia štandardnej dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti  

-      ukážka vybraných pracovných listov zo špeciálnej sady vzorovej dokumentácie pre mestá a obce

-      ukážka možnosti využitia software pri dokumentácii konsolidácie

10,30 – 10,45 h.    prestávka

10,45 – 12,30 h.

-      ukážka vybraných audítorských postupov včítane analýzy dát, štatistických výberov vzoriek a ich vyhodnocovanie

-      ukážka zmien v dokumentácii na audítorskú sezónu 2020/2021

-      odpovede na otázky pri spracovaní auditu pomocou softvérových nástrojov, skúsenosti a odporúčania

Prihlášku realizujete prostredníctvom extranetu - https://exnet.skau.sk v časti: „Akcie pre členov.“ Webináre sú určené pre všetkých ŠA a AŠA nezávisle od zaradenia podľa ÚS.