WEBINÁŘ Elektronické zpracování auditorské zakázky, dokumentace a spisu softwarovými nástroji DATEV

Webinář vedou zástupci firmy DATEV a auditoři KA ČR.

Místo konání:               on-line

Termín konání:            22. 10. 2020

Čas konání:                 9:00 - 13:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV: 4 hodiny

Variabilní symbol: 9:00 - 13:00 hodin

Obsah:  

Seminář bude realizován on-line formou workshopu a diskuze s účastníky na praktických ukázkách při zpracování auditorské zakázky a jejich řešení v software DATEV.

Představení základních možností a novinek při využívání aplikací DATEV pro vedení auditorské zakázky, např. téma dokumentace při auditu skupiny.

Ukázka využití aktuálních softwarových nástrojů pro datovou analýzu v rámci auditorských kontrol a testování vzorků. Diskuze nad novou generací softwarového řešení pro kompletní datovou analýzu.

Zkušenosti auditorů, aktivních uživatelů software při vedení auditorských zakázek s pomocí software DATEV.

Společná diskuse nad otázkami zpracování auditu pomocí softwarových nástrojů; zkušenosti, doporučení nebo i přání uživatelů.