WEBINÁŘ: Elektronické vedení spisu auditora s využitím komplexního softwarového řešení DATEV

Lektoři/moderátoři webináře:

Ing. Robert Pospíchal, Ing. Hana Papáčková - zástupci společnosti DATEV.cz s.r.o.

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. – VŠE v Praze, člen výboru pro metodiku auditu a redakční rady pro překlady Komory.

Místo konání:               on-line

Termín konání:            23. 9. 2021

Čas konání:                 9:00 - 13:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV: 4 hodiny

Variabilní symbol:        65921

Obsah:  

Seminář bude realizován formou workshopu a diskuze s účastníky na praktických ukázkách při zpracování auditorské zakázky a jejich řešení v software DATEV.

Na semináři budou rekapitulovány legislativní změny ovlivňující auditorské postupy a vedení auditorské dokumentace (aktualizace ISAs).

Představení základních možností software DATEV pro vedení auditorské zakázky, tj. dokumentace auditorských postupů, elektronická archivace spisu, softwarové nástroje pro datovou analýzu v rámci auditorských kontrol a testování vzorků.

Společná diskuse nad otázkami zpracování auditu pomocí softwarových nástrojů; zkušenosti, doporučení a přání uživatelů.

Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách Komory auditorů ČR:
WEBINÁŘ Elektronické vedení spisu auditora