WEBINÁŘ: Softwarové řešení pro komplexní zpracování auditorské zakázky a elektronické vedení auditorského spisu

Lektoři/moderátoři webináře:

Ing. Robert Pospíchal, Ing. Hana Papáčková - zástupci společnosti DATEV.cz s.r.o.

 

Místo konání:               on-line

Termín konání:            10. 10. 2022

Čas konání:                 9:00 - 13:00 hodin (prezence účastníků od cca 8:40 hod)

Počet hodin pro zápočet do KPV: 4 hodiny

Obsah:  

Seminář bude realizován formou workshopu a diskuze s účastníky na praktických ukázkách při zpracování auditorské zakázky a jejich řešení v software DATEV.

Na semináři bude rekapitulováno 20leté působení společnosti na českém trhu a vývoj softwarových produktů pro auditory za toto období a dále plán a směr budoucího vývoje software.

  • Představení základních možností software DATEV pro vedení auditorské zakázky, tj. dokumentace auditorských postupů, elektronická archivace spisu, softwarové nástroje pro datovou analýzu v rámci auditorských kontrol a testování vzorků.
  • Představení novinek pro další auditorskou sezónu v dokumentaci a v modulech pro analýzy dat.
  • Společná diskuse nad otázkami zpracování auditu pomocí softwarových nástrojů; zkušenosti, doporučení a přání uživatelů.

Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách Komory auditorů ČR:
WEBINÁŘ Elektronické vedení spisu auditora