Převod smluvních vztahů mezi smluvními partnery a společností DATEV.cz s.r.o. na společnost DATEV eG

Vážení obchodní partneři,

DATEV.cz s.r.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 26242834, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod C 39689 (“společnost DATEV.cz”)

a

DATEV eG, družstvo založené a existující podle práva Spolkové republiky Německo, se sídlem 90429 Nürnberg, Paumgartnerstraße 6-14, Spolková republika Německo, zapsané v rejstříku družstev u rejstříkového soudu Nürnberg pod GnR 70 (“společnost DATEV eG”)

dne 21.11.2022 uzavřely kupní smlouvu o převodu závodu společnosti DATEV.cz s.r.o., kterou společnost DATEV eG nabude závod společnosti DATEV.cz spočívající především v poskytování software a programových řešení pro daňové, auditorské, právní a související podnikové poradenství (“produkty skupiny DATEV”) na území České republiky a Slovenské republiky, a to s účinky k 31.12.2022 23:59 hod.

Společnosti DATEV eG je 100% mateřskou společností společnosti DATEV.cz; k převodu závodu tak dochází v rámci skupiny DATEV.

V rámci zmíněného převodu závodu mají přejít veškerá práva a povinnosti plynoucí ze Smluvního vztahu ze společnosti DATEV.cz na společnost DATEV eG k 31.12.2022 23:59. Převodem závodu přebírá společnost DATEV eG veškerá práva a povinnosti vůči smluvnímu partnerovi; společnost DATEV.cz tím bude veškerých svých práv a povinností plynoucích ze Smluvního vztahu zproštěna. Protože všichni zaměstnanci společnosti DATEV.cz přechází do společnosti DATEV eG, zůstávají Vám k dispozici Vám známé kontaktní osoby. Veškeré faktury, které budou společností DATEV.cz vystaveny za plnění poskytnutá v roce 2022, je třeba uhradit na bankovní účet uvedený na vystavené faktuře (dosavadní bankovní spojení), přičemž si Vás dovolujeme požádat, abyste z organizačních důvodů důsledně dodržovali splatnost těchto faktur.

Kontaktní údaje společnosti DATEV eG jsou následující:

Pro smluvní partnery z České republiky:

DATEV eG, odštěpný závod

Vlněna 526/5
602 00 Brno
Česká republika
IČO: 17244641
DIČ: CZ686006184
Tel.: +420 541 428 911
Mail: info@datev.cz

Pro smluvní partnery ze Slovenské republiky:

DATEV eG
Paumgartnerstraße 6-14
90429 Nürnberg
Spolková republika Německo
DIČ: DE133546770
Tel.: +421 221 201 231
Mail: info@datev.cz