Produkty V této kategorii není žádné zboží.

Níže uvedené programy jsou určeny pro Českou i Slovenskou republiku mimo programy DATEV - AUDIT ROA (jen pro CZ), DATEV - AUDIT SME (jen pro SK) a DATEV - TAX s DATEV Tax Prepare (jen pro CZ).


DATEV - AUDIT

Software pro auditory. Kompletní vedení auditorského spisu v elektronické podobě v souladu s ISA standardy a požadavky České i Slovenské komory auditorů. Převzetí účetních dat klientů k provádění kontrolních kroků auditu. Efektivní kontrola závěrkových dat a analytické práce.


DATEV - AUDIT - ROA (CZ)

Speciální auditorská dokumentace pro "Rizikově orientovaný audit"
Program DATEV - AUDIT je možné rozšířit o další modul, a to o "Speciální auditorskou dokumentaci pro rizikově orientovaný audit - ROA". Jedná se o pracovní listy, které vychází jak z mezinárodních auditorských standardů ISA, tak z příručky KA ČR pro provádění auditu u podnikatelů. Pracovní listy vás provedou testy spolehlivosti, analytickými testy a usnadní plánování auditu. Obsahují automatické výpočty např. auditorského rizika, hladiny významnosti a jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Pro klienty ze Slovenska je určen obdobný program DATEV - AUDIT SME.


DATEV - AUDIT SME (SK)

Auditorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti (SME) - určené pro Slovensko
Program DATEV - AUDIT SME je slovenskou variantou programu DATEV - AUDIT - ROA určeného pro ČR.  Obsahuje také pracovní listy, které vychází jak z mezinárodních auditorských standardů ISA, tak také z příručky SKAU pro provádění auditu u podnikatelů. Pracovní listy jsou podrobně rozpracovány (obsahují automatické výpočty auditorského rizika, hladinu významnosti atd.) a mezi sebou vzájemně propojeny.


DATEV - AUDIT OBCE (SK)

Auditorská dokumentácia pre obce - určené pro Slovensko


DATEV Journal Analyzer

Import účetního deníku, kontrola, filtrování, výběry a porovnání účetních dat s importovanou hlavní knihou. Příprava dat pro statistické výběry vzorků, možnost zápisu zjištění přímo k prvotním účetním dokladům.


DATEV Sampling

Statistické výběry vzorků pro auditory. Pracuje se statistiskými metodami při plánování, výběru, zpracování a vyhodnocení vzorků. Obsahuje testy: Compliance test, Výběr charakteristik, Hodnotový výběr, Výběr podle peněžních jednotek M.U.S. Testy lze provádět nejen nad účetním deníkem, ale nad jakýmikoliv daty, které naimportujeme.


DATEV Account Analyzer

Nový modul, který automaticky získáte s programem DATEV - AUDIT - podrobná anylýza obratové předvahy.


DATEV - TAX (CZ)

Softwarové řešení pro daňové poradce - kompletní evidence podkladů souvisejících se zpracováním a sestavením daně z příjmů právnických osob (DPPO). Program formou předem definovaných kroků vede uživatele k výpočtu DPPO.


DATEV Tax Prepare (CZ)

Analýza a práce s obratovou předvahou, vytipování položek obratové předvahy do daňového přiznání. Modul je vázán na program DATEV - TAX.


DATEV - BALANCE

Software pro analytickou práci s daty, statistické výběry vzorků, kontrolu výkazů, kontrolu účetních dat, zpracování závěrkových operací a modelaci hospodářského výsledku. Možnost sestavení výkazů dle německé legislativy a IAS/IFRS standardů. Vytvoření podkladů k přenosu závěrkových dat do německého účetnictví KaReWe používaného společností DATEV pro další zpracování (výkazy BWA, konsolidace apod.).


MONEY S4/S5, MONEY S5 - DATEV

Podnikový informační systém Money S4 je ideální pro společnosti, které očekávají vysokou míru přizpůsobivosti ERP podle svých potřeb, bohaté možnosti nastavení, snadnou ovladatelnost po základním zaškolení a rychlou instalaci systému.
Money S5 je moderní informační (ERP) systém, který umožňuje vysokou míru přizpůsobivisti a řešení individuálních požadavků na řízení firemních procesů.
Pro účetní a daňové kanceláře nabízíme speciální zvýhodněný balík Money S5 – DATEV, který obsahuje základní ekonomické moduly jako jsou adresář, účetnictví, majetek, fakturace.  Tento informační systém je možné dále doplnit o moduly sklady, katalogy, ceníky, objednávky, atd.


DATEV Converter

Řešení pro mezinárodní společnosti, pomocí kterého se výrazně zefektivní proces komunikace mezi dceřinou a mateřskou společností v oblasti controllingu a reportingu a sestavování podkladů pro konsolidaci.

Využitím tohoto nabízeného systému není třeba opakovaně řešit problematiku přepočtů měny a kurzovních rozdílů, vyhnete se sestavování bezpočtu různých tabulek a prezentací, které v konečné fázi mohou vykazovat chybné údaje a navíc jsou časově náročné.