DATEV Tax Prepare V této kategorii není žádné zboží.


- Kontrola a analýza obratové předvahy

- Evidence korekcí snižujících/zvyšujících základ daně

- Snadné filtrování dat

- Porovnání různých verzí obratové předvahy


Co software umožňuje?

  • Kontrola a analýza obratové předvahy – vytipování významných položek ke kontrole a nasměrování vybraných hodnot z obratové předvahy do daňového přiznání;
  • Evidence korekcí snižujících/zvyšujících základ daně přímo z obratové předvahy nebo individuální definice dalších korekcí;
  • Možnost náhledu na zpracované korekce z předchozího roku;
  • Zaznamenávání dalších poznámek k položkám obratové předvahy – jejich barevné rozlišení, označení zpracovatele, zápis další individuální poznámky za účelem efektivní kontroly závěrkových dat, atd.;
  • Snadné filtrování dat podle všech příznaků, hromadné označování vybraných položek, exporty filtrovaných dat do MS Excel;
  • Možnost nastavení automatických výběrů dat nebo přenesení nastavení z jednoho roku do dalšího;
  • Porovnání různých verzí obratové předvahy při opakovaných importech dat nebo při definici přeúčtování;
  • Přenos zpracovaných číselných hodnot (korekcí) do dokumentace pro automatický výpočet základu daně.

Doplňkové moduly


Další doplňkové moduly, které přispějí ke kompletnímu řešení sestavení DPPO pro daňové proradce:

DATEV – export XML – doplňkový modul pro export vypočtených hodnot DPPO do formulářů v TaxEdit nebo v EPO.

DATEV – KONVERTOR – pomocná jednoduchá aplikace pro úpravu dat – obratové předvahy.

DATEV – BALANCE – software, ve kterém lze pracovat s kompletním účetním deníkem. Data jsou importovaná z různých účetních software pro analytickou práci s daty, statistické výběry vzorků, kontrolu výkazů, kontrolu účetních dat, zpracování závěrkových operací a modelaci hospodářského výsledku. Možnost sestavení výkazů dle německé legislativy a IAS/IFRS standardů. Vytvoření podkladů k přenosu závěrkových dat do německého účetnictví KaReWe používaného společností DATEV pro další zpracování (výkazy BWA, konsolidace apod.)