DATEV - BALANCE V této kategorii není žádné zboží.


- Software pro analýzu účetních dat

- Kompletní kontrola a zpracování ročních účetních závěrek

- Načtení dat z jakýchkoliv účetních software

- Sestavení výkazů pro podnikatelské subjekty dle národní či německé legislativy a IAS/IFRS standardů

Základní informace

 • Data jsou do programu importována prostřednictvím uživatelsky definovatelného rozhraní z jakýchkoliv účetních softwarů, které umožňují export v elektronické podobě na úrovni jednotlivých účetních zápisů nebo obratové předvahy. Zcela automatický import dat je umožněn ze systému Money S5 - DATEV.
 • Možnost provádění vlastních přeúčtování, sledování jejich okamžitého vlivu na výkazy a hospodářské ukazatele klienta - jednoduchá evidence změn pro klienta.
 • Přehledná a účinná kontrola účetních dat klientů, filtrování a výběr vzorků z těchto dat dle různých kritérií, náhodné výběry nad daty, kontrola číselných řad, atd. 
 • Jednoduchá forma sestavování výkazů dle standardních předdefinovaných struktur pro různé formy podnikatelských subjektů - rozvaha, výsledovka, cash flow; meziroční a víceleté srovnání hospodaření klienta.
 • Možné úpravy a definice všech výkazů dle individuální struktury a potřeb klienta - výsledné nastavení lze použít v následujících letech.
 • Funkce převodu výstupních sestav pro další zpracování v programech MS Word, MS Excel, TaxEdit a další.
 • Jednoduché sestavení všech výkazů dle německého práva - převod dat do struktury německých výkazů.
 • Vytvoření podkladů k přenosu závěrkových dat do německého účetnictví DATEV pro další zpracování (výkazy BWA, konsolidace apod.).
 • Možnost sestavení výkazů dle IAS/IFRS metodiky.
 • Evidence a archivace dat v elektronické podobě pro neomezené množství klientů a let.

Výkazy dle DE legislativy, IFRS

 • Nad jedněmi klientskými daty lze zpracovávat, resp. kontrolovat roční účetní závěrky ve třech variantách, tj. dle české legislativy, dle německé legislativy a nově také dle IAS/IFRS.
 • Sestavení výkazů dle IAS/IFRS vzhledem k nutnosti individuálního přístupu ke každé účetní jednotce není v žádném případě automatické, v softwaru existuje uživatelsky komfortní nástroj k individuální definici parametrů výkazu.
 • Nadefinovaná struktura výkazu IAS/IFRS je archivovaná pro další účetní období.
 • V programu je umožněno nad jedněmi klientskými daty zaznamenávat změny a korekce, které jsou odděleně evidovány a následně pak provázány k výkazům dle českých, popř. německých standardů a zvlášť pak k IAS/IFRS výkazům.
 • Všechna provedená přeúčtování, změny a korekce v IAS/IFRS struktuře lze následně převést do dalšího období.
 • Nad jedněmi klientskými daty lze pracovat současně ve struktuře výkazů dle IAS/IFRS a dle české legislativy a porovnávat jejich jednotlivé pozice s dokladováním vstupních informací.

Převody dat z CZ(SK) do DE(AT)


Přípravíme pro Vás přenos českých (slovenských) účetních dat do německého (rakouského) účetnictví DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro další analýzy a zpracování. Více informací k této službě naleznete zde.

HW a SW požadavky

Pro snadné a bezchybné užívání našich softwarových produktů je důležité splnit požadavky na hardwarové a softwarové vybavení. V níže uvedeném dokumentu jsou tyto požadavky blíže popsány. 

Technické předpoklady pro instalaci programů (PDF, 197 kB)

Všeobecné obch. podmínky a ceník

V případě zájmu o naše produkty se prosím seznamte s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti DATEV eG, odštěpný závod pro poskytování práva k užívání software a služeb pro daňové poradenství a audity.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2023 (PDF, 258 kB)

Aktuální ceník k programům DATEV CZ (PDF, 213 kB)