Impressum V této kategorii není žádné zboží.

Vydavatel www.datev.cz

DATEV eG, odštěpný závod
Vlněna 5
602 00 Brno
 

Zastoupený

Ing. Robert Pospíchal

Tel.: +420 541 428 911
Fax: +420 541 428 910
E-Mail: info@datev.cz
 

Registrace

KS Brno, spis zn. A 26929

IČO: 17244641
DIČ: CZ686006184
 

Zodpovědný

Ing. Jitka Neužilová
DATEV eG, odštěpný závod
Vlněna 5
602 00 Brno
E-Mail: jitka.neuzilova@datev.cz

Právní odkazy, zabezpečení kvality, vyloučení odpovědnosti

Společnost DATEV eG, odštěpný závod se snaží, aby na své webové stránce poskytovala stále správné, aktuální a úplné informace, a tyto v případě potřeby průběžně bez předchozího oznámení mění nebo doplňuje. Přesto musíme vyloučit jakoukoliv odpovědnost, ručení nebo záruku za správnost, aktuálnost a úplnost. To platí i pro všechny odkazy, tzv. Hyperlinky, které DATEV eG, odštěpný závod na své webové stránce přímo či nepřímo nabízí. DATEV eG, odštěpný závod nemůže převzít odpovědnost za obsah takových externích stránek, na které se dostanete pomocí linku nebo jiných odkazů. Dále DATEV eG, odštěpný závod neručí za přímé nebo nepřímé škody (včetně ušlých zisků), které lze vyvozovat z informací, které jsou na těchto externích webových stránkách.


© Copyright DATEV eG, odštěpný závod - všechna práva vymezena. Všechny  texty, obrázky, grafiky, zvukové nahrávky, videa a animace jsou chráněmy autorskými právy a ostatními zákony na ochranu vlastnictví. Obsah těchto webových stránek nesmí být bez předchozího souhlasu kopírován, šířen, pozměňován nebo využíván jiným způsobem.
 

Ochranná známka, registrovaná ochranná známka

Windows, Windows 2000, Windows XP, WindowsVista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 8, Windows Server 2012, Word, Excel, Access, Outlook, Microsoft jsou registrované značky společnosti Microsoft Corporation, Redmond, Washington. Android™ je registrovaná značka společnosti GoogleInc., CA 94043, USA. Apple, Mac, Mac OS, logo Apple  iPad a iPhone jsou registrované značky společnosti Apple Inc. AppStore je ochrannou známkou služeb společnosti Apple Inc. ACL a logo ACL jsou registrované značky společnosti ACL Services Ltd., 1550 AlberniStreet, Vancouver BC, Kanada, 2004. Lotus, Notes a LotusNotes jsou registrované značky společnosti IBM Corporation, Armonk, New York, US. Všechny ostatní produkty jsou značkami nebo registrovanými značkami příslušných firem.