Novinky v nové verzi programu DATEV - AUDIT CZ

V aktuální verzi software je mimo jiné nově zpracovaná část zaměřená na možnost využití dokumentace i pro menší auditorské zakázky. Tato změna je provedena v části plánování auditorského postupu, kdy je možné realizovat dokumentaci fungování vnitřních kontrolních systémů a plán auditu jednodušší formou a soustředit se především na dokumentování prováděných testovacích postupů.

Další změnou v dokumentaci je detailnější vyhodnocení provedených testovacích postupů, resp. reakce na zjištěná rizika.

Úpravami a doplněním dokumentace reagujeme nejenom na aktuální požadavky našich uživatelů, ale také na připravované legislativní změny v dokumentování auditorských postupů.

Cílem je, aby uživatelé programů pro zpracování auditu využívali software v plném rozsahu pro všechny typy auditorských zakázek.

Více o programu DATEV - AUDIT zde.