DATEV - AUDIT V této kategorii není žádné zboží.
- Efektivní software pro auditory

- Vytváření a vedení kompletní auditorské dokumentace
- Práce s daty na úrovni konečných zůstatků na účtech
Auditorské standardy ISA
- Uživatelské rozhraní v různých jazycích (pracovní listy v CZ a SK)


Možnost rozšíření o další moduly:

DATEV-AUDIT ROADATEV-AUDIT SME (SK),                       DATEV-AUDIT OBCE (SK)
DATEV-Journal AnalyzerDATEV-SamplingNOVINKA - Centrální dokument auditorské zakázky

 • Celý průběh zakázky směrován do jednoho dokumentu
 • Automatická rekapitulace výsledků jednotlivých procesů auditu
 • Efektivnější práce nad dokumentací
 • Možnost výběru formy dokumentace - standardní nebo zjednodušená

Hlavní výhody produktu

 • Software pro vedení auditorského spisu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ISA a s požadavky České komory auditorů i Slovenské komory auditorů.
 • Vzorové dokumenty – jednotlivé pracovní listy, zprávy a další dokumenty
 • Možnost doplnění standardních auditorských předloh o další sady specializovaných pracovních listů.
 • Podpora práce auditorského týmu a plánování auditu.
 • Možnost definování vlastního hodnocení a výpočtů finančních ukazatelů.
 • Standardně nadefinované finanční analýzy a ukazatele - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow; meziroční a víceleté srovnání hospodaření klienta
 • Možnost využití mezinárodní verze software pro nadnárodně působící společnosti.
 • Vkládání různých vyhodnocení – auditorské riziko, výkazy, ukazatele, dokumenty, tabulky, grafy a jiné objekty do spisu auditora.
 • Značné usnadnění práce na auditu pro jednoho klienta v následujících letech.
 • Definování hranic rizik a sledování hospodaření klienta v rámci těchto hranic až na jednotlivé položky výkazů; výpočet hladiny významnosti.
 • Import dat - data lze načíst z jakýchkoliv účetních software, které umožňují export v elektronické podobě na úrovni závěrkových stavů.
 • Možnost importů i průběžných výsledků dat a jejich následné porovnání s konečnými výsledky, včetně jejich používání ve všech výpočtech a sestavách – určeno pro zpracování předauditů a konečných auditů.
 • Možnost provádění vlastních přeúčtování, sledování jejich okamžitého vlivu na výkazy a hospodářské ukazatele klienta.

Ukázková videa

Pro Vaši představu, jak program funguje, je možné shlédnout níže uvedené názorné videoprezentace:

HW a SW požadavky

Pro snadné a bezchybné užívání našich softwarových produktů je důležité splnit požadavky na hardwarové a softwarové vybavení. V níže uvedeném dokumentu jsou tyto požadavky blíže popsány. 

Technické předpoklady pro instalaci programů (PDF, 115 kB)

Všeobecné obch. podmínky a ceník

V případě zájmu o naše produkty se prosím seznamte s  Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti DATEV.cz s.r.o. pro poskytování práva k užívání software a služeb pro daňové poradenství a audity.

Aktuální všeobecné obchodní podmínky (PDF, 252 kB)

Aktuální ceník k programu DATEV - AUDIT  (PDF, 164 kB)

Aktuální ceník k programům DATEV SK  (PDF, 366 kB)


Kontaktujte nás

Náš tým tvoří příjemní a komunikativní lidé, kteří se Vám budou rádi věnovat.

Kontaktní formulář k programu DATEV - AUDIT

Tel.: +420 541 428 911
E-mail: audit@datev.cz

Těšíme se na Vaše dotazy.