MONEY S4/S5 V této kategorii není žádné zboží.

Dostupnost informací:

 • Nastavení uživatelského rozhraní do jazyka českého, slovenského, německého a anglického.
 • Možnost správy více měn současně, včetně denominace.
 • Řešení problematiky společností obchodujících se zahraničím a potřeb nadnárodních společností, společností se zahraničním managementem či společností reportujících do zahraničí.
 • Vyhledávání dat je prakticky stejně rychlé v databázi s tisícem nebo miliónem položek.
 • Systém podporuje celkem čtyři způsoby hledání dat, od rychlého přes hypertextové hledání až po složité filtry – jednou použitý filtr lze uložit a dále jej používat, a to i v kombinaci s jinými dříve uloženými filtry.

Jednoduchá obsluha:

 • Uživatelské rozhraní v Money S5 využívá nejmodernější technologii Aktivní pracovní plochy – zcela splňuje požadavky na maximální usnadnění a urychlení zadávání údajů a současně dává naprostou volnost při agregaci dat a hledání potřebných informací.
 • Základní obrazovka Money S5 vypadá stejně jako v aplikaci pro elektronickou poštu Microsoft Outlook – intuitivní ovládání a velmi snadná orientace ve funkcích.

Bezpečnost a otevřenost:

 • Bezpečnost proti zneužití dat je v Money S5 řešena přístupovými právy – každému uživateli lze nastavit práva až na úroveň jednotlivých údajů na jakékoliv kartě. Současně lze uživateli v každém seznamu určit, která data ze seznamu může vidět (např. pražská fakturantka neuvidí doklady vystavené na plzeňské pobočce a současně ve skladech nevidí nákupní ceny). Práci s přístupovými právy dále usnadňuje agenda tzv. rolí. Nejprve definujete role, a ty pak přiřazujete jednotlivým zaměstnancům.
 • Money S5 používá pro uložení dat moderní databázovou platformu Microsoft SQL server 2005 v transakčním režimu – proto se tedy nemůže stát, že dojde k poruše konzistence dat – pokud se z jakéhokoliv důvodu nějaká transakce nedokončí, při opětovném spuštění se vše vrátí do stavu, v jakém transakce započala.
 • NET 3.0 frameworku a integrovanému Metadata Editoru je možné rychle a snadno reagovat v rámci implementace na speciální požadavky a doplnit systém o funkce a moduly zpracované na zakázku v rámci řešení konkrétních vnitrofiremních procesů u zákazníka.
 • Chování programu lze maximálně přizpůsobit potřebám zákazníka prostým nastavením jeho parametrů. Podle povahy mohou být konfigurace platné pro celý program, konkrétní účetní agendu, konkrétní seznam, konkrétního uživatele či databázový server.